May 9, 2020

Unnatural Language: Bangkok 1899

We invite you to come experience and shape a temporary “normal” for installation art as an international, virtual exhibition with sound installation. Register via our FB event!

เราขอเชิญคุณมาสร้างประสบการณ์ "ปกติ" ชั่วคราวและชมศิลปะการติดตั้ง ในนิทรรศการระดับนานาชาติเสมือนจริงพร้อมระบบเสียง คลิกที่นี่สำหรับ กิจกรรม FB!

When
May 15th: 9pm–midnight PST
May 16th: 11am–2pm ICT

What
Exhibition Guide


Join us online for the final exhibition of Bangkok 1899's first new media esident Scott Kildall, who will unveil a site-specific audio installation called “Unnatural Language: Bangkok 1899,” curated by Jennifer Katanyoutanant. This installation turns tangible, everyday ecological distress into an immediate and personal experience.

Audiences from around the world will be able to join us for a live, multi channel experience that re-imagines interactive sound installations in a fully digital format. In this international Zoom exhibition, we will host three separate rooms for the audience to see and hear Unnatural Language – which will be hosted from two different locations, Scott’s home in San Francisco and Bangkok 1899. Check below to join a virtual guided tour led by Scott himself. Each tour will conclude with a Q&A moderated by the curator.

This artwork activates the entire Bangkok 1899 outdoor space by placing electronic sensors that dynamically mix recordings of Bangkok to create a unique audio synthesized soundscape from eight different sculptures interspersed throughout the space.

The sensors include air quality, noise pollution, water quality and soil health in compost bins. Each one uses recordings of Bangkok’s most recognizable noises to modulate local audio synthesizers. The result is an ever-changing data-driven spatialized audio soundscape.

The sculptures themselves reflect Bangkok’s reuse economy, using reclaimed wood, recycling auto parts from the Sieng Keng Zone, scavenged plastic and stencils of climate change effects in Bangkok.

InsightPact is partnering with Bangkok 1899 on this virtual program. They create spaces for citizens and organizations to tackle humanity’s biggest challenges. In 2020, InsightPact is providing support to nonprofits who want to take their events and meetings online in an impactful and interactive way.

Scott Kildall is a San Francisco based artist and educator, who is visiting Bangkok 1899 for the month of March for this special project. During this time, he collaborated with local reuse organizations such as Precious Plastic Bangkok, SOS and local woodworker (Nanu Youttananukorn) to uphold Bangkok’s traditional woodworking techniques.

Jennifer Katanyoutanant is an artist and curator exploring social practice through digital mediums such as interactive web, virtual and augmented reality.

︎

ร่วมชมงานกับเราทางออนไลน์ได้ ในนิทรรศการแบบเต็มของ Scott Kildall ซึ่งเป็นศิลปินในพำนักด้านมีเดียคนแรกของปีที่มาพำนักที่ Bangkok 1899 Scott จะเปิดตัวการงานติดตั้งระบบเสียงเฉพาะไซต์ที่ชื่อว่า “Unnatural Language: Bangkok 1899” ดูแลโดย Jennifer Katanyoutanant ศิลปะจัดวางนี้จะเปลี่ยนมลภาวะทางนิเวศวิทยาในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและจับต้องได้

ผู้ชมจากทั่วโลกสามารถร่วมชมงานกับเราไปพร้อมๆกัน เพื่อร่วมประสบการณ์การถ่ายทอดสดจากหลายช่องทางที่จะช่วยให้คุณจินตนาการถึงระบบเสียงแบบโต้ตอบในรูปแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบในนิทรรศการระดับนานาชาติทาง Zoom นี้ เราจะจัดห้องแยกสามห้องให้ผู้ชมได้เห็นและได้ยินงานนิทรรศการ Unnatural Language ทั้งจากบ้านของ Scott ในซานฟรานซิสโกและจากที่ Bangkok 1899 โปรดดูด้านล่างเพื่อชมทัวร์เสมือนจริงจาก Scott เอง แต่ล่ะทัวร์จะมีช่วงคำถามและคำตอบ ดำเนินโดยภัณฑารักษ์

งานศิลปะนี้ใช้พื้นที่กลางแจ้งทั้งหมดของ Bangkok 1899 โดยวางเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ต่างๆ ที่จะบันทึกเสียงที่มีความหลากหลายของกรุงเทพเพื่อสร้างโสตทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ จากประติมากรรมแปดชิ้นที่กระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่

เซ็นเซอร์ทุกตัวจะวัดค่า คุณภาพอากาศ มลพิษทางเสียง คุณภาพน้ำและสภาพดินในถังทำปุ๋ยหมัก เสียงบันทึกเสียงหลักๆที่ใช้จะเป็นเสียงที่คุ้นหูในกรุงเทพ แล้วปรับค่าให้สอดคล้องกับเสียงสังเคราะห์ท้องถิ่น ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบเสียงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตัวประติมากรรมสะท้อนให้เห็นถึง การนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ไม้เหลือทิ้ง เศษชิ้นส่วนยานยนต์จากย่านเซียง กง, เศษพลาสติกและป้ายเกี่ยวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เห็นได้ในกรุงเทพฯ

InsightPact ร่วมมือกับ Bangkok 1899 ในโปรแกรมเสมือนนี้ เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ๆที่ท้าทายมนุษยชาติ ในปี 2020 InsightPact ให้การสนับสนุนแก่องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการจัดกิจกรรมและการประชุมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีส่วนร่วม

Scott Kildall เป็นศิลปินและนักการศึกษาที่อยู่ในซานฟรานซิสโก มาพำนักที่ Bangkok 1899 ในเดือนมีนาคมปี 2020 เพื่อทำงานโครงการพิเศษนี้โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่อยู่ในกรุงเทพเขามีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรเกี่ยวกับไซเคิลต่างๆ เช่น Precious Plastic Bangkok, SOS และช่างไม้ท้องถิ่น (นานุ ยุทธนานุกร) เพื่อสนับสนุนเทคนิคงานไม้แบบดั้งเดิมของกรุงเทพฯ
เป็น ศิลปินและภัณฑารักษ์ ที่สำรวจภาคปฏิบัติทางสังคม โดยใช้สื่อดิจิตัล เช่น เว็บไซต์แบบอินเทอร์แอคทีฟ และสภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
© 2005–2024
Creative Migration, Inc.
Creative Migraton (East) Foundation
All rights reserved.
 Follow us  

︎  ︎  ︎ ︎ 


© 2005–2023 
Creative Migration, Inc.
Creative Migraton (East) Foundation
All rights reserved.          Follow us  ︎ ︎ ︎︎   

 Contact   ︎︎ ︎