ข่าวสาร
Filter posts

World Refugee Day 

ในงาน The World Refugee Day Event เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานจัดแสดง Make A House A Home Projects โดย Tiffany Singh ได้เชื่อมโยงผู้คนให้เล็งเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพมหานครฯ ผ่านงานศิลปะสีสันสดใสที่จำทำขึ้นโดยเด็กๆผู้ลี้ภัย
Read more