About


เกี่ยวกับเราMission

ภารกิจ


We aim to advance cultural diplomacy through the three pillars of art, public engagement and sustainability. Our focus is on art and social practice, having continuously supported projects to build relationships and develop collaborations through three primary strands:

Creative Migration เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านศิลปะที่นำโดยผู้หญิง ปัจจุบันองค์กรดำเนินงานอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสและกรุงเทพมหานคร โดยมีพันธกิจเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านสามเสาหลักได้แก่ ศิลปะ การมีส่วนร่วมของประชาชน และความยั่งยืน งานของเรามุ่งเน้นไปที่ศิลปะและวิถีปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) โดยเราได้สนับสนุน และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือผ่านสามด้านหลัก ได้แก่


Artist Residencies & Creative Hubs
ศิลปินในพำนัก & ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์

Site-specific Installations
ศิลปะติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ

Transmedia Projects
โครงการสื่อสารข้ามสื่อ


Creative Migration established Bangkok 1899 as a new cultural and civic hub representing an intersection of art, design, urbanism and social innovation. Our historic location, Ban Chao Phraya Thammasakmontri, originally built in 1899, was designed by Italian architect Mario Tamagno. His most famous work includes Ananta Samakhom Throne Hall, Neilson Hays Library and Bangkok Railway Station (Hua Lamphong). For the very first time, this landmark is open to the public.

บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เดิมถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี Mario Tamagno ผู้มีผลงานโดดเด่นมากมายรวมถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ห้องสมุดเนลสันเฮย์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีรถไฟหัวลำโพง) และนี่เป็นครั้งแรกที่อาคารอันเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์หลังนี้ได้เปิดให้กับบุคคลทั่วไปWith founding support from The Rockefeller Foundation and Ford Motor Company Fund (Ford Fund), Bangkok 1899 is an international, multi-purpose center that functions through various levels of public engagement. This includes an international artist residency program, public garden, social impact cafe and locally/globally themed events. In addition, the space acts as a living model of sustainability by implementing certain practices and technology such as Zero Waste. Our goal is for Bangkok 1899 to be light-hearted atmosphere where everyone feels welcome. The open space encourages individuals to pursue the lost art of leisure, unburdened by consumerism. Our hope is that the public can come together, experience art, have discussions and discover new avenues of creativity.

Creative Migration, Inc. is a 501(c)(3) non-profit organization in the United States founded in 2005 and Creative Migration (East) is a registered foundation in the Kingdom of Thailand founded in 2018. To learn more about Creative Migration, check out our website here!


︎

จากการสนับสนุนหลักของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี Bangkok 1899 คือศูนย์เอนกประสงค์ระดับสากล ที่ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายระดับ รวมไปถึงการเป็นที่พักอาศัยสำหรับศิลปินต่างชาติ เป็นสวนสาธารณะ เป็นคาเฟ่เพื่อสังคม และเป็นสถานที่สำหรับนิทรรศการทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกัน พื้นที่และอาคารของ Bangkok 1899 ยังเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน โดยการผสมผสานวิธีคิดและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) เป้าหมายของ Bangkok 1899 คือการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และให้ทุกคนรู้สึกสบายใจในการเข้ามาในพื้นที่ พื้นที่สาธารณะของ Bangkok 1899 สนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ค้นหากิจกรรมและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง ที่ถูกลืมไปในยุคนี้ ความหวังของ Bangkok 1899 คือการให้บุคคลต่างๆ ได้เข้ามาใช้เวลาร่วมกัน ใช้เวลาไปกับศิลปะ การพูดคุยแลกเปลี่ยน และการสำรวจสถานที่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นี้

Creative Migration Inc. เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี 2548 ในขณะที่มูลนิธิ ครีเอทีฟ ไมเกรชั่น (อีส) ได้จดทะเบียนจัดเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องในราชอาณาจักรไทยในปี 2561 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Creative Migration คลิกที่นี่!Leadership

การนําองค์กร


Founder & Executive Director
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร

Susannah Tantemsapya

Board of Directors
คณะกรรมการ

Creative Migration
Creative Migration (East)
Advisory Board


Our Team
ทีมของเรา

Bangkok 1899


Models for sustainability

ต้นแบบความยั่งยืนBangkok 1899 strives to be a living model of sustainability, leading by example. Through our quiet and thoughtful environment, we provide an alternative experience to the pervasive wastefulness of late-stage capitalism. In order to survive the ever-mounting threat of climate change, we plan to provide education and tools for the 21st century. Activities, workshops and discussions can activate the important social innovations we desperately need in an increasingly uncertain world.

Bangkok 1899 มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบความยั่งยืนที่ทำได้จริง ผ่านบรรยากาศที่เงียบสงบและส่งเสริมกระบวนการทางความคิด เรานำเสนอประสบการณ์ทางเลือกท่ามกลางความฟุ่งเฟ้ออันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคทุนนิยมระยะสุดท้าย เพื่อเอาชีวิตรอดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพื่มขึ้นเรื่อยๆ เราวางแผนที่จะมอบการศึกษาและเครื่องไม้เครื่องมือให้กับสังคมยุคศตวรรษที่ 21 นี้ กิจกรรม เวิร์กช็อป และวงสนทนาต่างๆสามารถกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสังคมใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่องในโลกอันไร้ซึ่งเสถียรภาพแห่งนี้
Our heritage home has been slowly converted into a model of sustainability, employing various environmental technologies in our ecosystem. For example, New Delhi-based architect Monish Siripurapu is donating a small version of his biomimicry-based air-cooling system that was developed through a UN Environment startup grant. Our property configurations that advocate for a model of sustainability also includes the following:

 • Recycling and composting to divert waste away from landfills
 • Incorporating sustainable technologies into the property's overall system
 • Removing excess concrete and replacing them with green spaces
 • Adding insulation to cool the house by 7 - 10°C
 • Adding ceiling fans to reduce air-conditioning usage
 • Updating electrical system to reduce energy consumptions (LED lighting, energy-efficient appliances, Mediterranean cooling system)

Adding climate innovation projects i.e. hydro cooling systems using ceramic cylinders
Furthermore, the daily operations of Bangkok 1899 and Na Projects apply the Zero Waste principle. We use produce from the vegetable garden grown in our backyard as well as ferment and recycle our food waste. One example is the fermentation of ripe papayas to be used in beverages sold at our café and using overcooked fruits to produce leavening agents for indigo dyes. All of these methods that we apply to our operations will help open up the world of sustainability to the general public, allowing them to better understand and equip themselves to live more sustainably.

︎

บ้านพักอันเก่าแก่ของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ให้กลายเป็นโมเดลแห่งความยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ากับระบบนิเวศน์ของตัวบ้าน ยกตัวอย่างเช่น Monish Siripurapu ช่างสถาปัตยกรรมจากกรุงนิวเดลีห์ ผู้ซึ่งได้บริจาคระบบทำความเย็นที่ระบบการทำงานปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม โดยระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาผ่านเงินทุนจากองค์กร UN Environment การปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆ ให้ตอบโจทย์โมเดลความยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

 • รีไซเคิลและหมักอาหารเหลือทิ้งจากถังขยะ
 • นำเอาเทคโนโลยีความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆในพื้นที่
 • นำเอาแผงพื้นคอนกรีตที่ไม่จำเป็นออกและแทนที่ด้วยพื้นที่สีเขียว
 • ติดตั้วแผงกันความร้อนภายในตัวบ้าน ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านถึง 7 - 10 องศาเซลเซียส
 • เพิ่มพัดลมติดเพดานภายในตัวบ้านเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ
 • อัปเดตระบบการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น การติดตั้งหลอดไฟ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และระบบทำความเย็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน
 • ติดตั้งโปรเจคนวัตกรรมด้านสภาพอากาศ เช่น ระบบไอน้ำทำความเย็นที่ทำมาจากกระบอกเซรามิค

ยิ่งไปกว่านี้ การดำเนินงานของ Bangkok 1899 และ Na Projects ในแต่ละวัน ได้มีการประยุกต์นำหลัก Zero Waste มาใช้ โดยเรามีการใช้พืชผักสวนครัวที่ปลูกเองในสวนหลังบ้าน มีการหมักและนำเอาเศษอาหารเหลือทิ้งมาใช้ใหม่ เช่น การหมักเปลือกมะละกอสุกเพื่อนำมาใช้ในเครื่องดื่ม และการผลิตหัวเชื้อของสีย้อมคราม จากผลไม้ที่สุกเกินไปแล้ว ทั้งหมดนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของบุคคลทั่วไป ให้ได้เข้าใจถึงแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

Non-Discrimination Policy

นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติEqual Employment Opportunity: Creative Migration, Inc. and Creative Migration (East) Foundation are Equal Opportunity Employers. Employment opportunities at Creative Migration are based upon one's qualifications and capabilities to perform the essential functions of a particular job. All employment opportunities are provided without regard to race, religion, sex, age, military status, veteran status, disability, medical condition, marital status, gender identity, sexual orientation or any other characteristic protected by law.

This Equal Employment Opportunity policy governs all aspects of employment, including, but not limited to, recruitment, hiring, internships, selection, job assignment, promotions, transfers, compensation, discipline, termination, layoff, access to benefits and training and all other conditions and privileges of employment.

Creative Migration strongly urges the reporting of all instances of discrimination and harassment, and prohibits retaliation against any individual who reports discrimination, harassment or participates in an investigation of such report. Appropriate disciplinary action, up to and including immediate termination, will be take against any employee who violates this policy.


︎

โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม: Creative Migration, Inc. และมูลนิธิ Creative Migration (East) ให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม โอกาสในการจ้างงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล ทุกการจ้างงานเกิดขึ้นโดยไม่มีการพิจารณาจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพทหารผ่านศึก ความพิการ โรคประจำตัว สถานภาพสมรส อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ หรือคุณสมบัติใดที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัตินี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจ้างงาน เช่น การรับเข้าทำงาน การว่าจ้าง การฝึกงาน การคัดเลือก การมอบหมายภาระงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้าย การชดเชย กฎระเบียบ การเลิกจ้าง การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การฝึกอบรม รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆและสิทธิพิเศษในการจ้างงาน

Creative Migration สนับสนุนการรายงานการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทุกรูปแบบ ในทางกลับกัน เราไม่สนับสนุนการโต้กลับบุคคลที่รายงานการกระทำเหล่านี้หรือบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การสืบสวนของการรายงานดังกล่าว การลงโทษทางวินัยซึ่งอาจร้ายแรงถึงการเลิกจ้างในทันทีจะมีผลบังคับใช้หากผู้ถูกว่าจ้างละเมิดนโยบายนี้


© 2005–2022 
Creative Migration, Inc.
Creative Migraton (East) Foundation
All rights reserved.
 Follow us  

︎  ︎  ︎ ︎ 


© 2005–2022 
Creative Migration, Inc.
Creative Migraton (East) Foundation
All rights reserved.          Follow us  ︎ ︎ ︎︎   

 Contact   ︎︎ ︎