Comment
ภาพจาก @paccayafoundation
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา Bangkok 1899 ได้จัดกิจกรรมการทำสมาธิ แบบ virtual โดย พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย (ศากยะ) (Anil Sakya) ในหัวข้อ "The Four Essentials: Back to the Basics of a Buddhist Life"

ในภาวะการระบาดของ COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกใน เรากำลังอยู่ในโลกที่พลิกผลัน เราจึงจัดกิจกรรมสนทนาธรรมและการทำสมาธิกับพระอาจารย์อนิลมานในสุดสัปดาห์นั้น กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้กับการตอบคำถามแบบ real-time พร้อมกับการถ่ายทอดสดที่ได้รับความร่วมมือจาก InsightPact

กิจกรรมนี้จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิปัจจยา (Paccaya Foundation) องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพุทธธรรมจากแก่นสาระเดิมให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย ซึ่งช่วยเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการเคลื่อนนำพุทธธรรมเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ เพื่อเป็นการสืบต่อพุทธธรรมคำสอนให้คงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยต่อไป

Add a comment

Email again: